Úvodní strana > Úvodní strana


Úvodem

Tyto webové stránky mají sloužit jako platforma pro zájemce o jazykovou animaci, jako podnět k zamyšlení nad komunikací v mezinárodních skupinách mládeže. Podrobnější popis jazykové animace a příklady jejího uplatnění naleznete v některých publikacích. Zde jsou shromážděny především příklady her, které mají sloužit pro inspiraci a lepší pochopení této metody. Dále tu najdete charakteristiky jednotlivých jazyků, různé obraty a základní slovíčka ve všech třech jazycích, které si můžete i poslechnout.

Jak je již patrné z názvu TrioLinguale, jde o tři jazyky, a to němčinu, češtinu a polštinu. Tyto webové stránky vznikly na základě CD-ROMu „Triolinguale". CD vydalo poprvé v roce 2001 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW – mezinárodní organizace Spolupráce polské a německé mládeže). Společný projekt sloužil podpoře komunikace při mezinárodních setkáních mládeže prostřednictvím jazykové animace.

Jazyková animace se od té doby stala nedílnou součástí mnoha česko-německých, německo-polských a trilaterálních setkání. Projekt si získal i oficiální uznání: Tandem Řezno získal Evropskou cenu jazyků Label v roce 2006, Tandem Plzeň obdržel toto ocenění v roce 2008.

Jazyková animace však není metodou, která by se vztahovala pouze na tyto tři jazyky. Tímto druhem jazykových aktivit se rovněž zabývá např. Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW - Německo-francouzská agentura pro mládež).